Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Sborník abstraktů z historicky prvního ročníku konference INPROFORUM s mottem konference "Inovace a spolupráce jako faktory konkurenceschopnosti regionů".

Cover for Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007
Categories