Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007: Inovace a spolupráce jako faktory konkurenceschopnosti regionů

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala první ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM ve dnech 27. - 28. listopadu 2007. Konference byla určena ekonomům a řídícím pracovníkům z podnikatelské sféry, pracovníkům středních a vysokých škol, výzkumných ústavů, státní správy a bankovního sektoru. Hlavním mottem konference byly inovace, podniky, regiony a organizace. Garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty. Na základě zaměření jednotlivých příspěvků proběhla na konferenci jednání v pěti sekcích (finance, řízení podniků a inovace, venkovské regiony, franchising, kvantitativní metody a informační technologie). Přihlášení účastníci prezentovali v jednotlivých sekcích vybrané příspěvky z celkového počtu 124.

Cover for Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2007: Inovace a spolupráce jako faktory konkurenceschopnosti regionů
Categories