Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2009: Ekonomická krize – výzva pro regiony

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ve dnech 5. až 6. listopadu 2009 byla uspořádána Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference INPROFORUM 2009. Cílem konference bylo reagovat na aktuální problémy, které souvisí s ekonomickou krizí a analyzovat jejich vliv na regionální rozvoj v souladu s mottem: „Ekonomická krize – výzva pro regiony“.

Odborným garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty. Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (72 odborných příspěvků), a to jak ze zahraničí, tak i z renomovaných institucí z celé České republiky a z podnikové sféry. Výstupy konference jsou výjimečné tím, že propojují klíčové prvky řešení hospodářské recese na úrovni podniků, regionů a institucí a kladou důraz na jejich vzájemnou synergii při tvorbě nových strategických plánů pro překlenutí krizového období.

Cover for Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2009: Ekonomická krize – výzva pro regiony
Categories