Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2011: Globální ekonomická krize - regionální dopady

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ve dnech 10.-11. listopadu 2011 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní vědecká konference Inproforum 2011 pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference poskytla prostor pro diskusi dopadů ekonomické krize na reálnou ekonomiku, finanční trhy či finanční instituce, včetně témat na tuto problematiku navazujících. Konference se zúčastnilo téměř 80 odborníků (70 odborných příspěvků, 63 otištěno ve sborníku). Z prezentací i příspěvků na konferenci bylo zřejmé, že ekonomická krize zůstává hlavním tématem diskusí akademických i praktických ekonomů, ať již z pohledu příčin jejího vzniku, jejích dopadů, adekvátních hospodářských politik či návrhů změn existujících institucí.

Cover for Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2011: Globální ekonomická krize - regionální dopady
Categories