Základy účetnictví: Cvičení

Authors

Miroslava Vlčková
Jaroslav Svoboda

Synopsis

Skriptum shrnuje základní praktické poznatky týkající se Základů účetnictví. Důraz je kladen zejména na správné vymezení aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, pochopení principu podvojnosti a souvztažnosti, pochopení podstaty účetnictví, poznat dopady účetních operací do reálních situací a sestavit účetní uzávěrku včetně dalších souvisejících operací.

Skriptum je určeno posluchačům bakalářských oborů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, stejně tak je využitelné i na ostatních fakultách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde je kurz Základy účetnictví vyučován.

Cover for Základy účetnictví: Cvičení
Categories