Ekonomika podniku: (cvičení)

Authors

Václav Krutina
Martina Novotná

Synopsis

Skripta "Ekonomika podniku (cvičení)" jsou praktickou pomůckou pro studenty JU. Jsou určena pro studijní předmět Ekonomika podniku a doplňují základní studijní literaturu k tomuto předmětu. Zaměřují se na vybrané okruhy otázek podnikové ekonomiky a představují podklad pro práci na cvičeních. Skripta jsou rozdělena do jedenácti tematických celků. Každé téma je uvedeno stručným vstupem do dané problematiky s přehledem používaných pojmů a vztahů, následuje ukázkový řešený příklad a další přklady k řešení a procvičení. Úprava skript umožňuje doplňovat text vlastními poznámkami a přímo řešit zadané příklady. Pro možnost kontroly řešení zadaných příkladů jsou v závěrečné části uvedeny výsledky těchto příkladů. Skripta jsou vhodná i pro posluchače kombinované formy sludia.

Cover for Ekonomika podniku: (cvičení)
Series
Categories