Daňový systém

Authors

Jarmila Rybová

Synopsis

Cílem předmětu Daňový systém je naučit se správně chápat funkce daní ve společnosti, pochopení fungování daňového systému a aplikace jednotlivých daní v ČR. Předmět umožňuje studentům připravit se na potřeby praxe, naučit je orientovat se v daňovém systému ČR tak, aby byli schopno řádně plnit své daňové povinnosti, ale přitom uměli využít daňových zvýhodnění, odpočtů a slev na dani, které jednotlivé daně umožňují v souladu s daňovým právem uplatnit.

Učebnice je zpracována za podpory Interního grantu JU v rámci Institucionálního plánu 2015, PO 2 - Rozvoj vzdělávací činnosti, Inovace vybraných předmětů a vytvoření výukových simulátorů IP 02/2015 je určena posluchačům bakalářských oborů EF JU.

Cover for Daňový systém
Categories