Manažerské techniky

Authors

Jaroslav Vrchota
Petr Řehoř

Synopsis

Učebnice shrnuje základní poznatky týkající se manažerských technik. Důraz je kladen zejména na srozumitelné vysvětlení metod. Učebnice je určena posluchačům bakalářských a magisterských oborů EF JU.

Cover for Manažerské techniky
Categories