Řízení dodavatelského řetězce

Authors

Drahoš Vaněček
Radek Toušek

Synopsis

Konzumní společnost přinesla zažitou představu, že kvalita lidského života je úzce spjata s tím, jak jsou naplňovány neškeré potřeby člověka po výrobcích a službách. Pokud budeme zkoumat činnost řady lidí, kteří se spolupodílejí na tvorbě a řízení dodavatelských řetězců na různých pozicích, pak možná nabydeme dojmu, že pracují se stejným nasazením a ve stejném stresovém prostředí jako záchranáři, pouze s tím rozdílem, že tu nejde o lidské životy, ale o lidské potřeby, a těm by z pohledu globálních dopadů na životní prostředí neuškodilo, pokud by (alespoň občas) nepřežily. Nechť tato vysokoškolská učebnice přinese (nejen) studentům magisterských oborů na EF JU základní vhled a dostatečnou živnou půdu pro veškeré úvahy pro cestu napříč dodavatelskýlmi řetězci.

Cover for Řízení dodavatelského řetězce
Categories