Management

Authors

Petr Řehoř; Markéta Adamová; Ladislav Rolínek; Jaroslav Vrchota; Martin Pech; Růžena Krninská

Synopsis

Učebnice shrnuje základní poznatky týkající se řízení organizací. Důraz je kladen zejména na prakticou uplatnitelnost manažerských funkcí a vybraných nástrojů; text je doprovázen řadou příkladů, cvičení a úkolů. Učebnice je určena posluchačům bakalářských programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i dalším zájemcům o management v organizacích.

Cover for Management
Categories

Details about this monograph

Physical Dimensions