Účetnictví neziskových organizací: Cvičebnice

Authors

Marie Vejsadová Dryjová

Synopsis

Učebnice shrnuje základní praktické poznatky z oblasti účetnictví neziskových organizací vybraných účetních jednotek, kde je výklad blíže zaměřen na příspěvkové organizace, které vzhledem ke svému počtu zaujímají v oblasti veřejného sektoru své nenahraditelné místo.

Hlavním cílem učebního textu je seznámit posluchače se základními zásadami financování a účtování v oblastech dlouhodobého majetku, zásob, účtů rozpočtového hospodaření, zúčtovacích vztahů, nákladů a výnosů, fondů. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny nejprve teoretické předpoklady a schémata potřebná k pochopení dané problematiky, po nichž následují zadané příklady.

Učebnice je určena pro posluchače bakalářských oborů EF JU a zároveň předpoládá základní znalosti z oblasti účetnictví v rozsahu kurzu Základy účetnictví.

Cover for Účetnictví neziskových organizací: Cvičebnice
Categories