Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM: „Threatened Europe? Socio-Economic and Environmental Changes“

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2016 se uskutečnil na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jubilejní 10. Ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2016 s podtitulem: „Ohrožená Evropa? Ekonomicko-sociální a environmentální změny“ pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Cílem setkání bylo reagovat na současnou situaci v Evropě a podnítit odborný diskurs, který ukáže vyjmenované změny v souvislostech.

Vědecká konference byla rozdělena do osmi odborných sekcí: Řízení změn a inovací; Ohrožená Evropa - ohrožený region? Nové výzvy, nová řešení; Kauzalita sociálně-ekonomických změn; Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi; Ekonomika zemědělství; Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní; Nové výzvy pro mezinárodní obchod a cestovní ruch; Aplikace soukromého práva po změnách legislativy v ČR. Konference se zúčastnilo téměř 100 odborníků (48 odborných příspěvků). Hlavními řečníky na plenárním zasedání byli: plk. v. v. Ing. Stanislav Simbartl (Ministerstvo obrany ČR): „National Security at a Crossroad“, Dr Rhys Evans (Norwegian University College of Agriculture and Rural Development): „Repurposing of Cultural Heritage Assets“ a Philippe Gay (Université de Haute-Alsace, France): „European standards: a protection for all or a destruction of country's culture?". Konference byla v pátek zakončena diskusí nad kulatým stolem na téma: „Predátorské časopisy a jejich vliv na hodnocení a odměňování ve vědě a výzkumu".

Cover for Proceedings of the 10th International Scientific Conference INPROFORUM: „Threatened Europe? Socio-Economic and Environmental Changes“
Categories