Proceedings of the 11th International Scientific Conference INPROFORUM 2017: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ve dnech 9. až 10. listopadu 2017 se uskutečnil na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tradiční 11. ročník mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2017 s podtitulem: „Innovations, Enterprises, Regions and Management “, pod záštitou děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. Konference se zaměřila na výměnu informací a diskusi nad vědeckými výsledky z již tradičních oblastí inovací, podniků, regionů a managementu.

Vědecká konference byla rozdělena do osmi odborných sekcí: Řízení malých a středních podniků; Regionální a globální aspekty udržitelnosti; Matematicko-statistické modelování a optimalizace v praxi; Mikroekonomické a makroekonomické aspekty sociálního a ekonomického rozvoje; Ekonomika zemědělství; Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní; Výzkum trhu a udržitelný marketing v obchodě a turismu; Kriminální aspekty podnikání v evropském kontextu. Konference se zúčastnilo 140 odborníků (66 odborných příspěvků). Hlavním řečníkem na plenárním zasedání byl RNDr. Vladimír Albrecht, CSc., z Technologického centra AV ČR s příspěvkem:  Is participation of Czech Republic in European Programmes for Research and Innovation Succesful or Problematic?" Konference byla jako každoročne velice dobře přijata a hodnocena ze strany účastníků.

Cover for Proceedings of the 11th International Scientific Conference INPROFORUM 2017: „Innovations, Enterprises, Regions and Management“
Categories