Finanční účetnictví: Cvičebnice

Authors

Jaroslav Svoboda

Synopsis

Skripta Finanční účetnictví - cvičení obsahují příklady ke cvičení a samostudiu tohoto kurzu, který je zahrnut ve většině studijních programů a oborů bakalářského stupně studia Ekonomické fakulty. Zároveň jsou skripta využitelná i pro ostatní fakulty a součásti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Koncepce výuky finančního účetnictví zároveň odpovídá i požadavkům Svazu účetních, kerý prostřednictvím Institutu Svazu účetních, a. s. vydává certifikace účetní profese. Na základě spolupráce Svazu účetních a katedry účetnictví a financí je, po splnění stanovených podmínek, absolvování kurzu uznatelného v rámci uvedené certifikace, a to pro studenty oboru Účetnictví a finanční řízení podniku.

Cover for Finanční účetnictví: Cvičebnice
Categories