Procesní management: Vybrané aspekty

Authors

Ladislav Rolínek; Dagmar Bednářová; Růžena Krninská; Dagmar Škodová Parmová; Petr Řehoř; Martin Pech, 179288; Vladimír Štípek; Radek Toušek

Synopsis

Předložená publikace si klade za cíl seznámit se základními prvky a principy procesního řízení. Jednotlivé kapitoly představují relativně samostatné celky zaměřené na detailnější vymezení klíčových oblastí, které s řešenou problematikou úzce souvisejí a které jsou autory integrovány v modelu procesního řízení. Text je určen jako učební opora pro studium předmětu Procesní management, který je na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity přednášen.

Cover for Procesní management: Vybrané aspekty
Categories