Malé a střední podnikání

Authors

Dagmar Škodová Parmová
Dagmar Bednářová

Synopsis

Malé a střední podniky vytvářejí bázi pro veškeré sektory naší národní ekonomiky, s pár výjimkami těch odvětví, kde se malým podnikatelům kvůli bariérám vstupu či strategickému významu produkce pro stát nedaří. Nicméně co do počtu tvoří tyto podniky téměř 99 % všech podnikatelských subjektů v České republice, a v rámci ostatních členů Evropské unie netvoříme výjimku. Tyto tzv. MSP jsou svou podstatou stabilizujícím prvkem každé tržní ekonomiky. Jejich vlastníci, podnikatelé, představují v rámci sociologického nahlížení tzv. střední vrstvu obyvatelstva, tudíž též stabilizující faktor v rámci společnosti. Tyto podniky fungující mnohdy na bázi rodinných firem vytvářejí mnohdy základnu pro fungování obchodních a výrobních vztahů v rámci svého regionu po generace. V čase tedy opět stabilizují funkční struktury, ale neznamená to, že by byly ve svém vývoji rigidní, naopak jsou též nositeli inovací, na které sice nemají tolik objemu finančních prostředků, ale kreativní nápady se v nich daleko rychleji prosazují a zavádějí než je tomu u jejich větších konkurentů.

Zde na úvod uvádíme pouze zlomek významu malých a středních podniků, ale doufáme, že jsme již nyní zvědavost čtenářů vyvolaly a tito z řad studentů i odborníků z praxe tuto knihu budou číst či studovat jedním dechem. Také doufáme, že ji nepustí po prvním přečtení z ruky a stane se pro mnohé podnikatele příručkou a návodným manuálem pro začátek podnikání či rozvoj vlastní firmy. Tato vysokoškolská učebnice je určena pro předměty zabývající se malým a středním podnikáním,  podporou podnikavosti či přímo pak podporou MSP v rámci ekonomického a regionálního rozvoje na vysokých školách.

Cover for Malé a střední podnikání
Categories