Cirkulární ekonomika a další vybrané aktuální aspekty ekonomie II: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Authors

Kolektiv Autorů

Synopsis

V roce 2021 se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil již 15. ročník konference Studentské vědecké a odborné činnosti EF (SVOČ 2021). Přesto, že se tato tradiční akce uskutečnila vzhledem k pandemické situaci COVID-19 výhradně online formou, tak se pyšnila bohatou účastí a kvalitními příspěvky, které studenti prezentovali online. S podporou projektu GAJU 121/2020/S Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů byl z této konference vytvořen sborník vybraných studentských příspěvků. Koncept cirkulární ekonomiky je v současnosti stále poměrně málo uceleně zmapovaný, ač se k němu upíná pozornost mnoha odborníků jako na řešení palčivého problému uspokojení potřeb rostoucí světové populace se současným snížením negativních důsledků konzumního životního stylu, které vedou k dramatickým dopadům na životní prostření, hospodářství, finance i na naši společnost jako celek.

Cover for Cirkulární ekonomika a další vybrané aktuální aspekty ekonomie II: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Series
Categories