Řízení změn

Authors

Petr Řehoř

Synopsis

Text je určen především pro studenty všech ekonomických vysokých škol, kteří si chtějí rozšířit znalosti o procesu změny v managementu. Cílem učebnice je, aby studenti získali solidní vědní základ pro pochopení změny v systémovém a procesním kontextu a také aby si prohloubili znalosti a dovednosti v oblasti přípravy a implementace změny.

Učebnice zahrnuje 10 hlavních kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, mezi které patří změna, řízení změn, úspěch, kritické faktory úspěchu apod. Druhá kapitola popisuje vývoj managementu změn a představuje několik významných představitelů zabývající se touto problematikou. Následující dvě kapitoly se soustřeďují na příčiny a rozdělení změn a tomu, jak proces změny probíhá. Pátá kapitola charakterizuje dva nejvyužívanější modely změn, které se využívají a jsou jimi Lewinův třífázový model a Kotterův osmikrokový model. Další kapitoly se již věnují strategické změně a změně podnikové kultury a nástrojům, které se v řízení změn využívají. Následují kapitoly věnované řízení rizik, krizí a inovací. Budou vám v nich představeny základní pojmy, druhy i jednotlivé fáze těchto významných procesů, které se změnami v organizaci zcela souvisí.

Cover for Řízení změn
Categories