Účetnictví neziskových organizací: Cvičebnice: pro účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Authors

Marie Vejsadová Dryjová

Synopsis

Cvičebnice shrnuje základní praktické poznatky z oblasti účetnictví neziskových organizací vybraných účetních jednotek účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kde je výklad blíže zaměřen na příspěvkové organizace, které vzhledem ke svému počtu zaujímají v oblasti veřejného sektoru své nenahraditelné místo. Hlavním cílem učebního textu je seznámit posluchače se základními zásadami fi-nancování a účtování v oblastech dlouhodobého majetku, zásob, účtů rozpočtového hospodaření, zúčtovacích vztahů, nákladů a výnosů, fondů. Současně poukázat na specifické oblasti zdanění u příspěvkových organizací daní silniční a daní z příjmů právnických osob, fyzických osob, daní z přidané hodnoty, pojištění na zdravotní a sociální zabezpečení. V jednotlivých kapitolách je důraz kladen na teoretickou základnu a schémata, které jsou předpokladem pro pochopení praktických příkladů. Problematika je ilustrována na ukázkových řešených příkladech, po kterých následují úlohy neřešené. V oblasti neřešených příkladů je studentům vždy ponechán prostor na své poznámky. Každá kapitola je zakončena testovými otázkami, kde si mohou studenti procvičit své znalosti. V každé testové otázce je vždy správná jediná odpověď.

Cover for Účetnictví neziskových organizací: Cvičebnice: pro účetní jednotky účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Categories