Projektový management

Authors

Jaroslav Vrchota

Synopsis

Tato skripta vznikla jako základní literární zdroj pro studenty předmětu Projektový management, vyučovaný na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity. I přes to, že je v současné době na trhu několik kvalitních publikací přesahujících náplň předmětu, bere si tento text za cíl shrnout tématiku Projektového managementu využitelnou pro obory Řízení a ekonomika podniku, Strukturální politika EU, Evropská teritoriální studia, Ekonomická informatika a Finanční a pojistná matematika.

Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o základní text sloužící k přípravě studentů, který bude rozšířen o další informace a praktické příklady z oboru v rámci přednášek a cvičení.

Cover for Projektový management
Categories