Štíhlá výroba

Authors

Martin Pech
Drahoš Vaněček

Synopsis

V současné době je stále zřejmější, že manažeři působící v podniku na různých úrovních řízení by měli mít nejen dobré znalosti z managementu, marketingu, psychologie, ale i dostatečné znalosti z oblasti výroby a služeb, ve které působí. Proto byl do učebního plánu bakalářského studia oboru Řízení a ekonomika podniku zařazen i předmět Štíhlá výroba. Navazuje na předmět Operační management zařazený v bakalářském studiu a rozvíjí základní znalosti o řízení a organizaci výroby.

Cílem učebnice je poskytnout studentům přehled o metodách a nástrojích plánování a řízení provozu využívaných zejména v podnicích zabývajících se hromadnou výrobou.  Zároveň však chceme u studentů vyvolat diskusi o tom, které z těchto metod a v jaké míře je možné uplatňovat i v podnicích malé a střední velikosti a při jiném způsobu výroby.

Cover for Štíhlá výroba
Categories