Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů

Authors

Radek Zdeněk

Synopsis

Skripta Finanční analýza a plánování - sbírka řešených příkladů slouží jako doplněk při studiu kurzu Finanční analýza a plánování v prezenční a kombinované formě (FINAP, KFNAP). Skripta jsou určena především pro studenty oborů Účetnictví a finanční řízení podniku a Ekonomická informatika. Skripta jsou souborem příkladů, které by měl být schopen student předmětu finanční analýza a plánování vyřešit a interpretovat. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny základní pojmy, které je vhodné si před samotným řešením příkladů zopakovat, a doporučená studijní literatura. První příklad v každé kapitole obsahuje kromě zadání i výsledky včetně postupu řešení. Další příklady (obvykle dva) obsahují zadání a výsledky bez postupu řešení. Pro příklady s rozsáhlejším zadáním (Tvorba predikčních modelů) jsou datové soubory k dispozici v e-learningové podpoře kurzu v systému Moodle.

Cover for Finanční analýza a plánování: Sbírka řešených příkladů
Categories