Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference INPROFORUM Junior 2008

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ve dnech od 27. - 28. listopadu 2008 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2008. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna jejich zkušeností a znalostí z oblastí řízení, ekonomiky podniku a regionálního rozvoje. Garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Jednání a prezentace příspěvků proběhla ve dvou odborných sekcích, a to v sekci řízení, obchod, právo a strukturální politika a sekci finance, ekonomie, matematika a informatika. V těchto sekcích bylo prezentováno a diskutováno před členy odborných komisí 30 příspěvků (z celkového počtu 43 přihlášených příspěvků). Zaměření jednotlivých příspěvků vycházelo z poznatků a výsledků výzkumů, které studenti doktorského studia provádějí v rámci svých disertačních prací. Příspěvky byly oponovány členy vědeckého výboru.

Cover for Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference INPROFORUM Junior 2008
Categories