Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference INPROFORUM Junior 2010

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Dne 26. listopadu 2010 se uskutečnila na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích mezinárodní doktorská vědecká konference Inproforum Junior 2010. Cílem konference bylo setkání studentů doktorských programů a výměna zkušeností a poznatků z oblastí řízení, ekonomiky podniku a regionálního rozvoje.  Mottem konference byly podniky - regiony - organizace. Hlavním garantem konference byla prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., děkanka Ekonomické fakulty.

Doktorská konference byla rozdělena do dvou odborných sekcí (sekce řízení podníků a inovace; sekce ekonomika a regiony), v kterých probíhala jednání a prezentace příspěvků. Před členy odborných komisí bylo prezentováno 28 příspěvků (z celkového počtu 36 přihlášených příspěvků). Studenti doktorského studia měli možnost prezentovat výsledky a témata svých disertačních prací a zapojit se do vědecké diskuse nad hlavními tématy konference.

Cover for Sborník z mezinárodní doktorské vědecké konference INPROFORUM Junior 2010
Categories