Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní: Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Authors

Jindřiška Kouřilová
a kolektiv

Synopsis

Sborník výzkumných prací studentů magisterského a doktorského studia byl zpracován v rámci a s podporou GAJU 149/2014/S: „Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní“. Příspěvky vycházejí z hlavních témat korespondujících se zadáním cíle grantu a to: otázky právní formy podnikání, finanční řízení, daňová problematika, veřejné finance, kvalita managementu, problematika vykazování aktiv ve vybraných oborech, specifické problémy malých a středních podniků. Většina příspěvků referujících o výsledcích již zpracovaných témat, je doplněna několika rešeršemi k pracím připravovaným. Sborník může být využit dalšími studenty jako studijní
materiál, dále při výuce jako ilustrační, podpůrný materiál. Z tohoto důvodu byl i původní řešitelský kolektiv autorů doplněn o vhodné příspěvky několika dalších studentů, kteří by mohli ve své činnosti na daná témata navázat.

Cover for Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní: Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Categories