Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (2. díl): Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Authors

Jindřiška Kouřilová
a kolektiv

Synopsis

Další ročník sborníku výzkumných prací, především studentů magisterského a doktorského studia, byl zpracován v rámci a s podporou GAJU 149/2014/S: „Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní“. Příspěvky vycházejí z hlavních témat korespondujících se zadáním cíle grantu a to: vlivu změn účetní legislativy promítnuté do účetnictví a financování podniků, obcí či služeb; v detailu se dotýkají např. transferových cen, zákona o obchodních korporací, vykazování, kontroly na podnikové úrovni. Oproti loňské struktuře příspěvků je tak více věnována pozornost právě projevům a důsledkům aktuálních letošních legislativních změn. Soubor uvedených příspěvků je doplněn příspěvky s rešeršemi k pracím připravovaným. Sborník může být využit dalšími studenty jako studijní materiál, dále při výuce jako ilustrační, podpůrný materiál. Z tohoto důvodu byl i původní řešitelský kolektiv autorů doplněn o vhodné příspěvky několika dalších studentů, kteří by mohli ve své činnosti na daná témata navázat.

Cover for Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (2. díl): Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Categories