Matematika: Část 1 - Matematické struktury

Authors

Václav Nýdl
Renata Lexová

Synopsis

Cílem skript je podat ucelený masív základů vysokoškolské matematiky potřebných ke studiu ekonomických oborů na ZF JU a odpovídá předmětu vyučovaném o dobu dvou semestrů. V prvním dílu po náhledové kapitole o výstavbě matematiky následuje blok 4 kapitol (kap. 2 - 5) věnovaných lineární algebře. V kapitolách 6 a 7 je pak podán výklad tematických celků zaměřených na zobrazení, posloupnosti a řady, a úvod do problematiky reálných funkcí.

Cover for Matematika: Část 1 - Matematické struktury
Categories