Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (3. díl): Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Authors

Jindřiška Kouřilová
a kolektiv

Synopsis

Sborník výzkumných prací studentů magisterského a doktorského studia 2016 je posledním ze tří dílů zpracovaných v rámci a s podporou GAJU 149/2014/S. Příspěvky vycházejí z hlavních témat korespondujících se zaměřením cíle grantu a to se zaměřením na finanční analýzu a finanční řízení, změny legislativy promítnuté do hospodaření obcí, veřejné dopravy, kalkulací podniku, obchodní rejstřík, IFRS. Sborník může být využit dalšími studenty jako studijní materiál, dále při výuce jako ilustrační, podpůrný materiál.

Cover for Ekonomické dopady legislativních změn v oblasti financí, účetnictví a daní (3. díl): Sborník vědeckých prací studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Categories