Manažerské účetnictví: Cvičebnice

Authors

Miroslava Vlčková

Synopsis

Skripta "Manažerské účetnictví - Cvičebnice" obsahují příklady ke cvičení a samostudiu tohoto kurzu, který je zahrnut ve studijních oborech jak bakalářského, tak i navazujícího stupně studia na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň mohou být skripta využitelná i pro ostatní fakulty.

Cover for Manažerské účetnictví: Cvičebnice
Categories