Matematika 1 - Mathematics I: Cvičení - Seminar

Authors

Václav Nýdl
Marek Šulista
Vivian White-Baravalle

Synopsis

Publikace obsahuje bilingvní text s příklady na cvičení a procvičování (vektory, matice, hodnost, soustavy lineárních rovnic, relace, zobrazení, funkce, posloupnosti a řady.

Cover for Matematika 1 - Mathematics I: Cvičení - Seminar
Categories