Mikroekonomie I.

Authors

Ivana Faltová Leitmanová
Jan Hladký

Synopsis

Předložená skripta se zabývají oblastí ekonomie. Autoři zpracovali jednotlivá témata do dvanácti kapitol: 1. Základní teoretická východiska, 2. Trh, 3. Základní činitelé: nabídka a poptávka, 4. Analýza ekonomického chování domácností, 5. Firmy, 6. Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu, 7. Výhody ze směny, 8. Změny tržní rovnováhy, 9. Nedokonalá konkurence, 10. Typy firem, 11. Výrobní faktory a 12. Bohatství a důchody.

Cover for Mikroekonomie I.
Series
Categories