Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví

Authors

Jindřiška Kouřilová
Zita Drábková
Miroslava Vlčková

Synopsis

Kvalita vykazovaných účetních údajů, jakož i kvalita a chování jejich uživatelů ovlivňuje účinnost řízení podniku, identifikaci možných účetních podvodů, ale i daňovou povinnost. Měla by být tak zdůrazněna nutnost posuzování vykazovaných dat. K identifikaci kreativního účetnictví, podvodů je používána řada metod a nástrojů. K nim by měl přispět návrh dalších tří metod autorského kolektivu. Jedná se o kontrolu kvality vstupních dat, kontrolu správnosti účetních dat a podvodů na bázi environmentálního účetnictví v podniku a kontrolu správnosti zpracovávaných účetních vstupů na bázi peněžních toků CF v časovém úseku.

Cover for Metody: AHP, CFEBT, DMFCA jako možná identifikace chyb a podvodů v účetnictví
Categories