Operační management

Authors

Drahoš Vaněček

Synopsis

Publikace je určena především pro studenty oboru Řízení a ekonomika podniku, ale i pro studenty v dalších oborech, a to jak v bakalářském, tak magisterském i doktorském studiu. Oproti prvnímu vydání z roku 2010 se autoři snažili reagovat na změny, které nejen do výroby, ale do celé naší společnosti přinášejí nové technologie, souhrnně označované jako Průmysl 4.0. Stále pokračující digitalizace umožňuje podnikům i organizacím přechod od dříve používaných ručních metod na částečně i zcela automatizované systémy, které jsou přesnější a rychlejší než práce lidí. Proto jsme řadu původních metod z prvního vydání vynechali a místo nich zařadili charakteristiky a komentáře k metodám novým. Vývoj v této oblasti postupuje tak rychle, že na českém trhu není momentálně žádná odborná publikace, která by tyto změny komplexně zachytila. Proto kromě několika zahraničních zdrojů využíváme též odborné články z denního tisku. U nich se ale může někdy jednat o neúplné informace, proto je uvádíme v rámečcích a jejich akceptování ponecháváme na čtenářích. Autoři rádi přivítají jakékoliv připomínky k této publikaci.

Cover for Operační management
Categories