Rozvoj Jihočeského kraje - potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region

Authors

Eva Cudlínová
Kolektiv Autorů

Synopsis

Regiony se podle autorů Ježek & Kaňka (2015) počátkem 90. let 20. století staly módním slůvkem ve vědecké i politické diskusi. Regiony mají velký potenciál, jak čelit výzvám globalizace ekonomiky, konceptu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. S rostoucím významem regionů roste i zájem o region z pohledu vědy i politických reprezentantů na různých stupních rozhodování. Regionální management sehrává důležitou roli při řízení a rozvoji regionu a nastavení hodnotového systému uvnitř regionu i směrem k externím účastníkům.

Cover for Rozvoj Jihočeského kraje - potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Categories