Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické Fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích: Cirkulární ekonomika a další vybrané aktuální aspekty ekonomie

Authors

Kolektiv Autorů

Synopsis

Cílem práce je vymezit roli drobného podnikání v tržním hospodářství, analyzovat inovační aktivity v konkrétní činnosti drobného podnikání v souvislosti s jejich ekonomickými charakteristikami. Tato diplomová práce obsahuje in-formace o významu mikro, malých a středních podniků. Tyto podniky mají limitované zdroje, ale jsou flexibilní a důležité při zavádění inovací. V této diplomové práci se popisuje, co je to inovace, jaké jsou inovační fáze a kdo je inovátor. V praktické části je popsán analyzovaný subjekt – podnikatel, který je zároveň autorem diplomové práce. Podnikatel se věnuje drátenictví a hledá možnosti inovací ve třech oblastech. Tyto tři oblasti jsou: řezání kroužků, roztahování pružinek a protahování drátu. Podnikatel se rozhoduje o zavedení inovací prostřednictvím rozhodovacích matic. Měří úsporu času ve výrobě a oceňuje jí minimální mzdou. Výsledkem je výpočet návratnosti inovace.

Cover for Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické Fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích: Cirkulární ekonomika a další vybrané aktuální aspekty ekonomie
Series
Categories