Nové technologie (Průmysl 4.0): a jejich odraz v denním tisku - 2019

Authors

Drahoš Vaněček

Synopsis

Tyto výpisky si dělám pro vlastní potřebu, ale myslím, že mohou být užitečné i pro ostatní, a proto je dávám k dispozici. Nevyčerpávají danou problematiku kompletně, přesto nám mohou dát další impulzy pro studium, protože knižní literatura na toto téma má a bude mít vždy velké zpoždění. Informace byly většinou čerpány z Hospodářských novin (HN) nebo jejich speciálních příloh a z Lidových novin (LN). Předkládané výpisky nejsou žádnou vědeckou prací, pouze určitým průvodcem v rychle se měnícím prostředí nových technologií. Zájemci si mohou vyhledat v knihovně plný text. V některých případech jsem doplnil výpisky vlastním komentářem, ten je psán kurzívou. Výpisky je třeba brát jako pomůcku, pro potřeby citace je nutné vyhledat originální pramen.

Cover for Nové technologie (Průmysl 4.0): a jejich odraz v denním tisku - 2019
Categories