Nové technologie (Průmysl 4.0): a jejich odraz v denním tisku - 2020

Authors

Drahoš Vaněček

Synopsis

Tyto výpisky z běžného tisku si dělám pro vlastní potřebu, ale myslím, že mohou být užitečné i pro ostatní, tak je dávám k dispozici. Nevyčerpávají danou problematiku kompletně, přesto nám mohou dát další impulzy pro studium, protože knižní literatura na toto téma má a bude mít vždy velké zpoždění. Informace byly většinou čerpány z Hospodářských novin (HN) nebo jejich speciálních příloh a z Lidových novin (LN) od září 2019 do prosince 2020. Předkládané výpisky nejsou žádnou vědeckou prací, pouze určitým průvodcem v rychle se měnícím prostředí nových technologií. Zájemci si mohou vyhledat v knihovně plný text. Berte to jako pomůcku, pro potřeby citace je třeba vyhledat originální pramen.

Cover for Nové technologie (Průmysl 4.0): a jejich odraz v denním tisku - 2020
Categories