Průmysl 4.0 a nové technologie v praxi: a jejich obraz v denním tisku a časopisech v roce 2021

Authors

Drahoš Vaněček

Synopsis

Tyto výpisky si dělám pro vlastní potřebu, ale myslím, že mohou být užitečné i pro ostatní, a proto je dávám k dispozici. Nevyčerpávají danou problematiku kompletně, přesto nám mohou dát další impulzy pro studium, protože knižní literatura na toto téma má a bude mít vždy velké zpoždění. Informace byly většinou čerpány z Hospodářských novin (HN) nebo jejich speciálních příloh a z Lidových novin (LN). Předkládané výpisky nejsou žádnou vědeckou prací, pouze určitým průvodcem v rychle se měnícím prostředí nových technologií. Zájemci si mohou vyhledat v knihovně plný text. V některých případech jsem doplnil výpisky vlastním komentářem, ten je psán kurzívou. Výpisky je třeba brát jako pomůcku, pro potřeby citace je nutné vyhledat originální pramen.

Cover for Průmysl 4.0 a nové technologie v praxi: a jejich obraz v denním tisku a časopisech v roce 2021
Categories