Sborník vybraných příspěvků z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference Etika v 21.století

Authors

Kolektiv Autorů

Synopsis

První ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století pořádala Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 21. 5. 2021 pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové a rektora Jihočeské univerzity profesora Bohumila Jirouška. Konferenci zahájili plenární řečníci MUDr. Tomáš Fiala, senátor Parlamentu ČR, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., Jiří Šimek docent na Katedře filozofie a etiky v pomáhajících profesích ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a Jindřich Šrajer docent na Katedře sociální a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Konference měla velmi široké zaměření s cílem pokrýt veškeré výzvy, které se týkají etiky v 21. století, což umožnilo setkání mnoha kapacit napříč vědními obory.
Konference proběhla kvůli stávajícím epidemiologickým

Cover for Sborník vybraných příspěvků z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference Etika v 21.století
Categories