Náklady na ochranu konfliktních druhů zvířat a jejich dopady na chovy v cirkulární ekonomice

Authors

Jindřiška Kouřilová; Jana Lososová; Tomáš Havrlant; Nikola Sagapová; Jarmila Rybová; Markéta Adamová; Nikola Soukupová

Synopsis

Práce je tématicky zaměřena na možnosti řešení otázky, zda a jak se vyrovnat s rostoucími úhradami škod způsobovaných některými chráněnými druhy, zejména vybranými predátory na hospodářských zvířatech a škodami způsobenými bobry. Ve většině případů je uvažováno či tolerováno další rozšiřování těchto zvířat do území. Problém vyvolává další široké souvislosti a dopady do hospodaření, ochrany krajiny, neboť zasahuje do všech jejích základních funkcí. Ty lze dále promítnout do částí cirkulární ekonomiky: finanční, ekologické, sociální a materiálové, rozšířené o měkké faktory jako motivační a výkonné prostředí. Cílem publikace bylo identifikovat aktuální problémy způsobené uvažovaným dalším šířením uvedených druhů zvířat, zejména predátorů, na chov vybraných druhů hospodářských zvířat včetně dopadů do cirkulární ekonomiky (CE). 

Cover for Náklady na ochranu konfliktních druhů zvířat a jejich dopady na chovy v cirkulární ekonomice
Categories