Studentská vědecká a odborná činnost 2022: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Authors

Kolektiv Autorů

Synopsis

Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl vytvořen v rámci a s podporou projektu specifického výzkumu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 129/2022/S s názvem Ekonomické a finanční nerovnováhy na úrovni podniku, regionu a státu. Do sborníku byly vybrány po úspěšné recenzi příspěvky studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu, které studenti zpracovávali v rámci 16. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti EF (SVOČ 2022). Tato tradiční akce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se pyšnila bohatou účastí a kvalitními příspěvky, které 59 studentů prezentovalo v 5 sekcích. Do sborníku bylo zahrnuto celkem 48 příspěvků, jejichž témata se dotýkají vymezení problematiky ekonomických a finančních nerovnováh na úrovni podniku, regionu a státu.

Cover for Studentská vědecká a odborná činnost 2022: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Categories