Sborník vybraných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Etika v 21.století

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pořádala ve dnech 23. - 24. 6. 2022 pod záštitou doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, rektora JU prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. a děkanky Ekonomické fakulty JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové druhý ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století. Na plenárním zasedání vystoupil senátor Parlamentu ČR a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s., MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA, MUDr. Jiří Šimek docent z Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a MTh. Dušan Kučera, Ph.D. působící v Centru podnikatelské etiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Letošní ročník navázal na úspěch 1. ročníku konference a umožnil setkání odborníků v oblasti etiky nejenom ekonomických oborů. Vybrané příspěvky jsou součástí této publikace. Úvodní část je věnovaná přednášce pana doc. Šimka, která se věnuje etice veřejného prostoru v 21. století a otvírá diskurz na téma sborníku.

Cover for Sborník vybraných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Etika v 21.století
Categories