Studentská vědecká a odborná činnost 2023: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Authors

Kolektiv autorů

Synopsis

Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl vytvořen v rámci a s podporou projektu specifického výzkumu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích GAJU 129/2022/S s názvem Ekonomické a finanční nerovnováhy na úrovni podniku, regionu a státu. Do sborníku byly vybrány po úspěšné recenzi příspěvky studentů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu, které studenti zpracovávali v rámci 17. ročníku Studentské vědecké a odborné činnosti EF (SVOČ 2023). Tato tradiční akce na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konala ve dnech 20. 4- 21. 4. 2023 a zúčastnilo se jí 54 studentů, kteří prezentovali své příspěvky v 7 sekcích. Sborník obsahuje 44 příspěvků, jejichž témata se dotýkají široce vymezené problematiky ekonomických a finančních nerovnováh na úrovni podniku regionu a státu. Sborník je tak průřezem obornou činností studentů Ekonomické fakulty v akademickém roce 2022/2023.

Cover for Studentská vědecká a odborná činnost 2023: Sborník vybraných příspěvků studentů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Categories