Logistika - vybrané kapitoly

Authors

Radek Toušek

Synopsis

Skripta logistika - vybrané kapitoly slouží jako textová podpora výuky přemětu Logistika pro bakalářské obory na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby vhodně propojily znalosti získané z dalších předmětů, jeichž obsahová náplň souvisí s problematikou logistiky (statistické metody zpracování dat, ekonomika podniku, obchodní provoz atd.) a jsou více orientovány na prakticky využitelné aspekty logistiky spíše než na teoretické základy. Pro hlubší pochopení jednotlivých oblastí Vám bude rovněž sloužit i grafická podpora v systému MOODLE, která obsahuje fotodokumentaci, výkladové grafy a příklady z jednotlivých oblastí, jak se logistické principy uplatňují v praxi.

Cover for Logistika - vybrané kapitoly
Categories